Latest KFC S’pore Recipe makes Chicken Pot Pie using Whipped Potato & Plain Prata as ingredients

Yes, plain prata.